Personell og områder

Vår arbeidsstokk består av personell innenfor faggruppene plate, sveis, sveise-koordinering, NDT, industrirør og montering. Det meste av våre arbeider foregår ved våre egne fasiliteter, men vi følger gjerne med ut og monterer for kunde. Vi har lang erfaring i å samarbeide med partnere innen nesten alle fag, og kan sammen løse nær sagt alle oppgaver.

Det finnes avdeling med eget NDT personell og IWI (NS 477) sveiseinspektør. Videre har vi avtale med Nordvest Inspeksjon as ved utvidet NDT og sveiseoppfølging.

Vi har god erfaring i å imøtekomme krav som stilles innen forskjellige produksjonsstandarder som f.eks. Norsok, Norsk Standard, Statens Vegvesen, DNV, Germanischer Lloyd og Eemua. I tillegg har vi sertifisering i NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 3834-2 og NS-EN 1090-2