Nyheter

Sertifisering-2015

Publisert: 26/06/2015 oppdatert: 12/03/2021
Da har vi gjennomført vår første revisjon etter at vi fikk våre godkjenninger etter 9001/3834-2 systemene. Tilbakemeldingene fra revisor er at vi har greid å implementere dette på en god måte. Dette arbeidet videreføres!