Nyheter

Pensjonistenes rekker

Publisert: 22/05/2014 oppdatert: 12/03/2021
Ved en tilstelning i dag fikk vår gode kollega Magne Male velvalgte ord og gode skussmål for innsatsen for firmaet gjennom 25 år! De siste år har han hatt lagerfunksjon som han har skjøttet på en utmerket måte. Han ble også hedret med blomster fra firma og kollegaer samt klokke for lang og tro tjeneste. Vi ønsker Magne lykke til videre som aktiv pensjonist!