Nyheter

Nye eiere av Nordvest Sveis AS

Publisert: 09/11/2021 oppdatert: 15/06/2022

Vestnes-firmaet MCP Holding AS har kjøpt opp Nordvest Sveis AS. MCP har over 300 ansatte og er godt etablert i stål og verftsindustrien. Oppkjøpet er en del av planen for MCPs videre vekst, og vil gi gode synergier begge veier. Nordvest Sveis vil stå uforandret som en avdeling under MCP Holding, og vil med sine sertifiseringer fortsatt være en solid leverandør innen olje - gass, shipping - marine, bygg - anlegg og landbasert industri.