Nyheter

Nordvest Sveis AS hedret av Kværner og Equinor

Publisert: 30/09/2020 oppdatert: 12/03/2021
Johan Sverdrup P2s HSSEQ-Pris har blitt tildelt  Nordvest Sveis AS for utmerkede, rettidige leveranser og en sikker gjennomføring uten registrerte HSSE-hendelser. 


Kværner prosjektleder Per Jørum til venstre og Equinors Project manager Petter Danielsen til høyre, under overrekkelsen av HSSEQ-pris til Nordvest Sveis AS

Begrunnelse for tildelingen:

<<Nordvest Sveis AS har i Johan Sverdrup P2-prosjektet vist en utmerket evne og vilje til å oppfylle kvalitetskrav gjennom sine leveranser av dokumentasjon, temporær sling laydown platform og hovedstruktur som mudmats til pile cluster, permanente gangbaner og rekkverk. Evnen til proaktivitet, fleksibilitet og samarbeid for å sikre rettidige leveranser har også vært fremragende. I tillegg er det vist en god og sikker gjennomføring uten registrert HSSE-hendelser>>

 

Nordvest Sveis takker for hederlig omtale, og ser frem til fortsettelsen i dette fantastiske samarbeidet.