Nyheter

Endring i organisasjonen

Publisert: 01/01/2019 oppdatert: 12/03/2021

Ketil Malo har sluttet. Ole Ivar Lønnum er nyansatt og går inn i stillingen som Prosjektleder, QA, IWS og HMS leder. 

Ole Ivar Lønnum har tidligere jobbet som koordinator hos National Oilwell Varco.