Nyheter

Endring i organisasjonen

Publisert: 22/04/2014 oppdatert: 12/03/2021
Terje Hol er ansatt som Daglig leder i Nordvest Sveis as. Odd Kåre Stormyr har gått over i stillingen som arbeidene styreformann.