Nyheter

Besøk

Publisert: 07/11/2019 oppdatert: 12/03/2021
Kværner på pre-productinon meeting. Det ble gjennomført en høytidelig kontraktsignering og en vellykket shop tour. Nordvest Sveis er å regne som en av Kværners foretrukne samarbeidspartnere, og vi er stolte av å fylle deres store krav til HMS og kvalitet.