Nyheter

07.11.19

Besøk

Kværner på pre-productinon meeting. Det ble gjennomført en høytidelig kontraktsignering og en vellykket shop tour. Nordvest Sveis er å regne som en av Kværners foretrukne samarbeidspartnere, og vi er stolte av å fylle deres store krav til HMS og kvalitet.

  

 

01.11.19

Markering

I dag feirer vi med Equinor! Som en samarbeidspartner ble Nordvest Sveis invitert til å delta i Equinors markering vedrørende oppstarten av Johan Sverdrup feltet.

  

 

01.10.19

Ny ansettelse

Einar Solhjell ansatt som formann sveis. Einar har lang erfaring innen stålarbeid og sveis, han vil med sin erfaring og kompetanse styrke Nordvest Sveis på flere områder.  For mange er han et kjent ansikt gjennom sin innsats i fagprøvenemda.

 

12.09.19

Besøk

Equinor og Kværner på Pre-production meeting. Vi takker Kværner for tilliten og tildeling av nok en kontrakt. Denne gang permanent utstyr til Johan Sverdrup nye prosess platform P2.

 

01.03.19

Ny ansettelse.

John Arve Brødreskift ansatt for å håndtere interne revisjoner i forbindelse med NS-EN ISO 9001. John Arve har tidligere erfaring som internrevisjonsleder fra National Oilwell Varco.

 

01.01.19

Endring i organisasjonen. 

Ketil Malo har sluttet. Ole Ivar Lønnum er nyansatt og går inn i stillingen som Prosjektleder, QA, IWS og HMS leder. 

Ole Ivar Lønnum har tidligere jobbet som koordinator hos National Oilwell Varco.

 

12.02.18

Endring i organisasjonen. 

Terje Hol har sluttet og Odd Kåre Stormyr går tilbake til Daglig Leder stilling.

 

14.02.14

Sertifisering

Vi er nå sertifisert innen NS-EN ISO 9001 og NS-EN 3834-2

 

22.04.14

Endring i organisasjonen.

Terje Hol er ansatt som Daglig leder i Nordvest Sveis as. Odd Kåre Stormyr har gått over i stillingen som arbeidene styreformann.

 

22.04.14

De to Molde-selskapene Nordvest Sveis AS og SEARIG Group har inngått en omfattende samarbeidsavtale som kan gi økt aktivitet for begge selskap.

Avtalen har flere elementer. SEARIG Lifting AS skal leie deler av anlegget til Nordvest Sveis på Grønnes på Skåla til praktisk trening i forbindelse med sin kursvirksomhet. Dette gjelder blant annet kurs for riggere, traverskran og stillasbygging. Som en del av avtalen skal SEARIG Lifting stå for all opplæring av både fast ansatte og innleide medarbeidere ved Nordvest Sveis.

Avvikler i Mordalsvågen

- Vi avvikler anlegget vårt i Mordalsvågen der vi har leid en hall for slike aktiviteter. Denne hallen tilfredsstiller ikke dagens krav, og ved Nordvest Sveis AS har vi også tilgang til garderober, spiserom og kursrom i et helt nytt administrasjonsbygg, forteller daglig leder Anders Vollan i SEARIG Lifting og legger til at selskapet fortsatt vil ha hoveddelen av sin teoriundervisning og administrasjonen i Grandfjæra i Molde.

Gjennom de andre selskapene i SEARIG Group skal Nordvest Sveis og SEARIG også samarbeide når det gjelder offshoreaktiviteter. Nordvest Sveis ønsker å øke sin satsing på olje- og gassmarkedet, og når SEARIG eller samarbeidspartnere har behov for utstyr i forbindelse med offshorejobber kan dette produseres hos Nordvest Sveis. På samme måte kan SEARIG-selskapet RIGMECH utføre monteringsjobber offshore på utstyr som er produsert av Nordvest Sveis.

Håper på vekst

- Vi håper dette samarbeidet vil løfte begge parter, sier fabrikksjef Terje Hol hos Nordvest Sveis. Vi er nå en ISO9001/ISO3834-2 sertifisert totalleverandør av komplette konstruksjoner innen stål, montering og testing av utstyr, og har i dag flere anerkjente kundersom er store leverandører både til offshore og servicefartøy til oljeindustrien. Sammen med SEARIG Group håper vi å vokse i dette markedet, legger han til.

 

22.05.14

Pensjonistenes rekker!

Ved en tilstelning i dag fikk vår gode kollega Magne Male velvalgte ord og gode skussmål for innsatsen for firmaet gjennom 25 år! De siste år har han hatt lagerfunksjon som han har skjøttet på en utmerket måte. Han ble også hedret med blomster fra firma og kollegaer samt klokke for lang og tro tjeneste. Vi ønsker Magne lykke til videre som aktiv pensjonist!


22.05.14

Nyansettelse lagerfunksjon.

Da vår lagermann gjennom mange år fratrer sin stilling vil vi ønske nyansatte Rolf Inge Gussiås velkommen i denne funksjonen. Han vil få ansvar for lagertjenester og vedlikehold på maskiner og utstyr.

Avtroppende Magne Male overleverer nøkler til Rolf Gussiås

 

09.07.2014

Oppussing.

Vi har nå pusset opp den minste hallen for å bruke den til monteringsformål.

Vi har stor etterspørsel fra kunder på montering av komponenter og vil med dette ha bedre arbeidsforhold for denne type arbeid. Vi er utrustet med utstyr for hydraulikkarbeid, rørlegging og mekanisk sammenstilling.


04.11.2014

Sertifisering

Vi har nå blitt sertifisert i NS-EN 1090-2 Dette sammen med de andre sertifiseringene vi innehar, gjør oss rustet til å utføre og dokumentere de fleste arbeider innen stål og sveis, både offshore og for landbaserte oppdrag.

 

25.03.2015

Vi er i disse dager i ferd med å installere SolidWorks Cad system. Vi mener dette kan sette oss i endra bedre stand til å betjene henvendelser fra våre kunder. I systemet ligger også en Inspection del som vi har store forhåpninger til vil lette utførelse av dokumentasjonsarbeidet.

 

26.06.2015

Sertifisering

Da har vi gjennomført vår første revisjon etter at vi fikk våre godkjenninger etter 9001/3834-2 systemene. Tilbakemeldingene fra revisor er at vi har greid å implementere dette på en god måte. Dette arbeidet videreføres!

Ingen artikkel funnet